Garantii

Toodete garantiiaeg on eraisikule 24 kuud alates toote üleandmisest. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast. Garantii ei kehti toote kasutamisest tulenevatele kuluvosadele.

Garantiiperioodi jooksul on Ostjal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning ka töö ja varuosade maksumus.

Kauba puuduse ilmnemisel peab Ostja hiljemalt kahe kuu jooksul peale defekti ilmnemist teavitama sellest müüjat kirjalikult ning tooma toote garantiiremonti.

Kauba toomisel garantiiremonti tuleb esitada kauba ostuarve ning kõik tootja poolt kaubale kaasa antud dokumendid. Ostuarve puudumisel garantii ei kehti.

Garantii ei kehti järgmistel juhtudel:

 • kahjustused on tekkinud Ostja süül;
 • kaup on saanud tarkvaralisi, mehhaanilisi või füüsilisi kahjustusi;
 • kaup on lahti võetud;
 • kauba vigastused või defektid on põhjustatud kasutusjuhendi eiramisest;
 • kahjustused on tekkinud välisteguritest (mittevastav elektripinge, elektripinge kõikumised, niiskus jne)
 • kahjustused on tekkinud võõrkehade, vedelike, putukate, tolmu vms tõttu;
 • kahjustused on põhjustatud sellest, et on kasutatud sobimatut tarkvara;
 • kahjustused on põhjustatud kauba mittesihipärasest kasutamisest;
 • kahjustused on põhjustatud mittesobilike patareide kasutusest;
 • kahjustused on põhjustatud kauba kasutamisest koos mittesobilike seadmetega;
 • kahjustused on põhjustatud kauba tehniliste andmete muutmisest seoses kauba hooldamisega sertifitseerimata esindustes;
 • kaubalt on eemaldatud või rikutud kontrollkleebised või markeerivad kleebised

Garantii alla mitteminevate tööde hinnastamine toimub vastavalt kehtivale hinnakirjale.